Kontrola wykazała nieprawidłowo zabezpieczony ładunek? Zobacz, kto za to odpowie

Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym wynika na ogół z dwóch podstaw prawnych, tj. Art. 43 ust. 2 ustawy prawo przewozowe oraz tzw. Konwencji O Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów [CMR].

ciągnik siodłowy MAN

Kto i w jakim zakresie odpowiada za zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym?

belka

Wydawałoby się, że zakres odpowiedzialności za bezpieczny przewóz towaru w transporcie drogowym jest identyczny niezależnie od zaistniałych okoliczności oraz tego, w jakim zakresie się odbywa. To błąd, bowiem różne podstawy prawne regulują zakres obowiązków nadawców i odbiorców w przewozie krajowym i międzynarodowym.

Dziś przyjrzymy się bliżej, czym różnią się: Konwencja CMR oraz art. 43 prawa przewozowego.

Art. 43 prawa przewozowego w transporcie krajowym

belka

Do 2012r. przepisy regulujące zakres załadowców i nadawców ładunków w transporcie drogowym były znacznie mniej obciążające. Załadowca podlegał karze administracyjnej tylko w sytuacji, kiedy godził się świadomie z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej, wymiarów lub nacisków osi pojazdu.

Z kolei od 1 stycznia 2012r. w życie weszło nowe rozporządzenie, które wprost określiło zakres odpowiedzialności za ładunek. Zgodnie z art. 43 i ustępem 2 ustawy prawo przewozowe określono sposób załadownia towaru i wskazano, że odpowiedzialność spoczywa na nadawcy, odbiorcy lub innym podmiocie, który podejmuje się czynności załadunkowych *.

* Także sam sposób zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku to obowiązek podmiotu odpowiadającego za czynności załadunkowe.

Zgodnie z podjętym przez ustawodawcę rozporządzeniem ładunek powinien być przygotowany w taki sposób, aby wpisywał się w podstawy wynikające z prawa o ruchu drogowym oraz ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Niedostosowanie się do nowych przepisów prawa wiąże się z karami administracyjnymi, które wynikają z obu podstaw prawnych (w przypadku pogwałcenia zasad określonych w ustawie o transporcie drogowym grzywny w zakresie od 8,000 do nawet 10,000 złotych).

Zakres odpowiedzialności w transporcie międzynarodowym wynika z Konwencji CMR

belka

Poziom odpowiedzialności w prawie międzynarodowym jest nieco bardziej skomplikowany od prawa krajowego. Podstawą prawną jest Konwencja CMR z 19.05.1956r.

W dokumencie sporządzonym w połowie lat 50. ubiegłego wieku nie znajdziemy jednak precyzyjnie określonej strony, która odpowiada za załadunek przygotowany do transportu międzynarodowego.

Z tego też powodu przyjmuje się różne interpretacje i odwołuje:

  • do samego przewoźnika określając, że to on pozostaje odpowiedzialny za cały proces logistyczny,
  • do prawa lokalnego, gdzie dokonano załadunku towaru na pojazd,
  • do prawa lokalnego, które wynika z umowy przewozowej.

Niestety Konwencja CMR i art. 17 ust 4 nie odpowiada jednoznacznie także na pytanie dotyczące zabezpieczenia przesyłki.

Przyjmuje się jednak, że odpowiedzialność leży na samym przewoźniku, a nie nadawcy, ponieważ to ten pierwszy jest zobowiązany do sprawowania ochrony nad towarem podczas przewozu w całości, a w tym m.in. za:

  • prawidłowe utwierdzenie ładunku,
  • właściwe rozmieszczenie ładunku,
  • spięcie bandówki.
belka

Najważniejsze publikacje na naszym fanpage'u

Skomentuj ten materiał